I. Dünya Savaşı ‘nı İttifak Bloğu Kazansaydı

Tahmini Okuma Süresi: 5 dakika

DURCH KAMPF ZUM SIEG!

İttifak Grubu

Avrupa’da monarşi ve imparatorlukları silip süpüren, ABD’yi bundan sonra bu kıtada da söz sahibi yapacak ve kendisine kıyasla tam bir yıkım olan 2. Dünya Savaşı ’na da ortam hazırlayacak olan 1. Dünya Savaşı, İttifak güçleri olan Almanya, Osmanlı, Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan devletlerini tamamen tüketmiş ve diplomasi masasında çıkmaza sokmuştur. Bunun sonucunda imzalanan anlaşmalar ile de bu devletlerden bazıları parçalanmış bazıları ise büyük toprak kayıplarına uğramıştır.

1. Dünya Savaşı Bloklar

          Şimdi zamanı geriye sarıp senaryoyu doğru tarihi argümanlarla olabildiğince baştan yazalım. Senaryomuzun amacı da İttifak güçlerinin 1.Dünya Savaşı’nı kazanması olsun. Başlıca İtilaf devletlerinin de İngiltere, Fransa, Rusya, ABD, Sırbistan, İtalya ve Belçika olduğu unutulmamalıdır. En mantıklı başlangıç Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa hiç girmemesi ve Almanya’ya ambargo uygulamaması olacaktır. Zaten normal gidişata göre Rusya’da Bolşevik İhtilali çıkacağı için Almanya’nın tek cephede savaşması ve büyük bir avantaj elde etmesi gayet olasıdır. Prusya’dan geçen askeri gelenek ve disiplinle Almanya’nın Kıta Avrupası’nı kısa sürede kontrol altına alacak olması da işten bile değildir böylece kısa sürede kendisine göre daha az başarılı müttefiklerine yardım edebilir ve İtilaf grubuna büyük bir darbe indirebilirdi.

         Schlieffen Planı’nın (Almanya’nın Fransa Alsace-Lorraine bölgesindeki istihkamı sebebiyle ülkeye Belçika topraklarından geçerek saldırması) Fransa’nın teslimiyeti ile başarıya ulaşacak olması Batı Avrupa kontrolüne giden önemli bir yol olacaktır. İngiltere’yi sömürgelerinden yani doğal kaynaklarından ve asker gücünden koparmak için Süveyş bölgesinin işgal edilmesi ise kesinlikle Britanya’yı uzlaşma fikrine yaklaştıracaktır. Krallığı tamamen elimine etmek için ise Alman Kayzeri 2. Wilhelm’in hedefi dev Alman donanmasını oluşturmak olacaktır. Denizlerdeki üstünlüğün müttefiklerin eline geçmesi halinde savaşın bitiminin önünde kalan engeller Rusya ve Sırbistan olacaktır.  

Schlieffen Planı
Osmanlı’nın Süveyş Baskını

          Dev güçler safdışı bırakıldıktan sonra Sırbistan çok zor bir hedef olmasa gerek diye düşünebiliriz fakat Avusturya-Macaristan’nın etnik problemleri devletin savaşta tam potansiyeline erişmesinin önüne geçmektedir. Bu noktada yine cevaplar için Kayzer’e bakılacağı bellidir. Dev Rus İmparatorluğu ise bu noktada kendisini 2 devrime hazırladığı için askeri gücünü etkin kullanamayacaktı.

          İttifak kuvvetlerinin zaferinden sonra çizilecek harita için tek tek devletlerin amaçlarına bakılmalıdır:

1-) Osmanlı İmparatorluğu

          Osmanlı İmparatorluğu, uzun zamandır 6 asırlık iktidari konumunu kaybediyordu. İttifak tarafında savaşa girerek Karadeniz bölgesinde yıllarca süren çatışmalarla kaybedilen üstünlüğü Rusya’nın aleyhinde tekrar tesis etmek istiyordu.

          Osmanlı İmparatorluğu için I.Dünya Savaşı başlangıçta bağımsızlığını ve gücünü yeniden kazanma girişimi idi. Aslında, ekonomik ve askeri geri kalmışlığına ve yetersiz iç yapısına rağmen, Türkiye savaşta bağımsızlık kazanabildi. Türkler, kendi evlerinde usta olduklarını diğer İttifak devletleriyle eşit olduklarını ve tam bir bağımsızlık istediklerini göstermişlerdi.

Savaşın başlangıcında, İmparatorluk silahlanma hazırlıklarını tamamlamak ve zaman kazanmak için tarafsızlığını ilan etmişti. İtilaf Grubu Osmanlı İmparatorluğu’nu nötralize etmeye çalıştı. Enver Paşa, uluslararası mali kontrolün kaldırılmasını, Ege adalarının ve Bulgar-Trakya’nın bir kısmını geri almak istedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sazonov,  Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer İtilaf devletleriyle bir anlaşma yapamayacağını, ancak sadece Lemnos adasının geri dönüşünün ve imparatorluğun toprak bütünlüğünün garanti edilebileceğini kabul etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Grey buna karşı çıktı. Fransa ve İngiltere savaş zamanı garanti beyanı sundu ve savaştan sonra olası mali kontrolün kaldırılması için yalnızca belirsiz müzakereler yapıldı.

          Osmanlı İmparatorluğu’nun asgari stratejik hedefleri, Mısır ve Ermenistan’ın yeniden ele geçirilmesi ve Yemen’in fethi idi. Bununla birlikte, imparatorluk aynı zamanda Dünya Savaşı’nı konumunu güçlendirmek, gücünü genişletmek, etki bölgeleri yaratmak, kayıp bölgeleri yeniden ele geçirmek, hatta pan-islami ve pan-türki sloganlarının yardımıyla yeni bölgeler elde etmek için kullandı. Osmanlı’da yayılan isyanlar bu durumu zorlaştırmıştır.

Osmanlı’nın temel amacı, umutların, arzuların ve hayallerin Müslüman-Türk Doğu’su oldu. Bu noktada bir Müslüman Üçlü İttifakı Türkiye-İran-Afganistan olmalı, Hindistan ve Rus Türkistan’na bağlanmalıydı. Rusya’daki Türklerle birleşmek, kaybedilen Arap topraklarından daha kolay bir hedef gibi görünüyordu çünkü Rusya bu bölgeyi savunabilecek kapasitede değildi.

          Uzun vadede, imparatorluğun varlığı savaş kazanılsa dahi şüpheliydi. Osmanlı İmparatorluğu, iç uyum için gerekli koşulların çoğundan yoksundu: ortak bir millet, din, dil, kültür ve ekonomi. Osmanlı, Almanya gibi, büyük ölçüde gerçek dışı koşullara dayanan fantastik planlar izledi. Türklerin Kafkasya’ya ilerlemesi buna örnek olarak verilebilir.

1. Dünya Savaşı Osmanlı Hedefi

2-) Alman İmparatorluğu

Almanya savaş başladıktan itibaren bu savaşın bir savunma savaşı olduğunu şiddetle savunuyordu çünkü Avrupa’nın ortasında bulunması sürekli tehdite açık hissettiriyor, Almanya’yı büyümekten alıkoyuyordu. Savaşlardaki başarısı II.Wilhelm’i ek planlar yapmaya yöneltti. Savaşın kazanılması durumunda aşağıda ek planlar da günümüz Dünya’sını şekillendirecekti

 • Fransa: Briey cevher havzasının devri ve ülkeyi Almanya’ya bağımlı hale getirecek bir ekonomik anlaşma
 • Belçika: Anvers ve Liege’nin ilhakı veya Belçika’nın ülkece Alman eyaleti olması.
 • Lüksemburg: Almanya’ya bağlı kukla devlet olma
 • Hollanda: Almanya ile olan ilişkisi dikkatle incelencektir.
 • Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka, Avusturya-Macaristan, Polonya, İtalya, İsveç ve Norveç ile anayasasız Almanya’nın liderliğinde kurulacak muhtemel bir ekonomik birlik. (Günümüzde Almanya bu amacına kısmen erişmiş gibi görünmektedir.)
 • Afrika: Sömürge yarışını lehe bitirmek için Orta Afrika’da kurulacak kukla bir Alman devleti. (Deutsch Mittel-Afrika)
1. Dünya Savaşı Alman Orta-Afrika
 • Polonya: Tamamen ilhak edilecektir
 • Baltık Ülkeleri: Bir kısmı ilhak edilecek bir kısmı Almanya’ya bağımlı olarak varlığını sürdürecektir.
 • Ukrayna: Rusya’dan bağımsızlık kazanacak ve Almanya ile hammadde tedarikçisi olarak yakın bir ekonomik işbirliği kuracaktır.
 • Azov: Don-Kuban birliği adı altında Alman etkisinde bir devlet kurulacaktır.
 • Kırım: Alman halkının yerleşimi için ayrılacaktır.
 • Kafkasya: Osmanlı kararına bırakılacaktır.
I. Dünya Savaşı İttifak Planları

3-) Bulgar Çarlığı

Bulgaristan II. Balkan Savaşları sonrasında düşmanlarının (Romanya, Yunanistan, Sırbistan) kendisinden kopardığı toprakları geri almak istiyordu. Başlarda savaştan yılan Bulgar halkı I. Dünya Savaşı’na girmekten kaçınmaya çalıştıysa da Alman tarafından gelen toprak vaadleri ülkeyi İttifak devletleri tarafında savaşa girmeye yöneltmiştir. Osmanlı topraklarında da gözü bulunan Çar Ferdinand, müzakereler esnasında bu taleplerini geri çekmiş ve özellikle 2 bölgenin kendisine bağlanması konusunda ısrarcı olmuştur. Bu bölgeler Romanya’da bulunan Güney Dobruca ve Yunan Makedonyası’dır. O halde Bulgaristan senaryomuza göre savaş bittiğinde bu bölgelerin kontrolünü ele geçirecektir.

1. Dünya Savaşı Olası Bulgar Kazanımları

4-) Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı gibi çoklu etnik yapıdan oluşmaktaydı ve zaman ilerledikçe Sırplardan ve Ruslardan etkilenen diğer milletler isyan etme noktasına geliyordu, bu durum da monark Habsburg ailesi için büyük bir tehdit oluşturuyordu. İmparatorluk, Rus etkisini uzak tutarak ve Sırbistan’ı tekrar sindirerek iç stabilizesini kuvvetlendirebileceğini düşünmekteydi. Ayrıca Sırp milliyetçi Gavrilo Princip’in Habsburg veliahdını öldürmesi Avusturya-Macaristan’a gerekli ‘casus belli’yi yani savaş sebebini sunuyordu. Bu sebeple savaşı başlatan İmparatorluk, sadece Yunanistan ve Bulgaristan harici diğer bağımsız Balkan Devletlerini kendine bağımlı kukla devletler haline getirmek istiyordu.

I. Dünya Savaşı Balkan Kazanımları

Yiğit Bal

Another Turkish law student who is crazy in love with other cultures, languages, history, politics, music, dogs and tacos.

I. Dünya Savaşı ‘nı İttifak Bloğu Kazansaydı” için bir yorum

 • 13 Şubat 2019 tarihinde, saat 11:50
  Permalink

  Yazım dili olsun, konunun sürükleyiciliği olsun, yalın dili olsun, alternatif bir tarihi fantezi düşüncelerden uzak anlatımı olsun, objektif ve realistik bu anlatımını soluksuz bir şekilde her anına hayran kalarak okudum.
  Bu güzel yazı için sana teşekkürlerimi sunuyorum ve devamını merakla bekliyorum.
  Eline, emeğine sağlık.

Bir cevap yazın

tr_TRTürkçe
en_USEnglish tr_TRTürkçe